Sjednejte si bezplatnou úvodní schůzku na tel. +420 774 654 457

 

Právo Anglie a Walesu

Komplexní právní poradenství v oblasti anglického práva

  právní podpora startupů a investorů, jejichž smluvní dokumentace se řídí anglickým právem, včetně sepsání akcionářských dohod a smluv o převodu obchodních podílů
právní poradenství českým obchodním společnostem či fyzickým osobám podnikajícím v Anglii a nebo Walesu
zakládání obchodních společností v Anglii a Walesu včetně vyhotovení stanov a zakladatelských dokumentů
právní poradenství anglickým obchodním společnostem či fyzickým osobám vstupujícím na český trh
právní poradenství obchodním společnostem, jejichž smluvní dokumentace se řídí anglickým právem
vypracování korporátní agendy, aby obchodní společnost podnikající v Anglii nebo Walesu splňovala požadavky Zákona o společnostech 2006 (Companies Act 2006), včetně zápisů změn do veřejných rejstříků a zápisů z jednání představenstva a valných hromad
právní poradenství v otázkách Brexitu

 

České právo

 

Obchodní právo

  komplexní právní poradenství pro podnikatele (právnické i fyzické osoby)
komplexní právní podpora startupů a investorů
akvizice, fúze, rozdělení a jiné přeměny obchodních společností
právní služby zahraničním investorům při zahájení podnikatelské činnosti v České republice
zakládání obchodních společností
provádění změn v obchodních společnostech včetně změn ve stanovách a zakladatelských dokumentech a zápisů změn do veřejných rejstříků
převody obchodních podílů, akcií a jiného majetku
smlouvy o výkonu funkce členů orgánů
zápisy z jednání valné hromady
sepsání a revize obchodněprávních smluv, včetně inominátních smluv (tzn. smluv na míru)
 

Právo nemovitostí

  komplexní právní poradenství při prodeji či nákupu nemovitostí, včetně zajištění advokátní úschovy kupní ceny
nájemní, podnájemní a pachtovní smlouvy
zástavní smlouvy
věcná břemena
revize smluvní dokumentace upravující podmínky financování transakcí s nemovitostmi (úvěrové a hypoteční smlouvy) a související právní poradenství
zastupování v řízeních vedených před katastrálními úřady
úprava právních vztahů vyplývajících ze spoluvlastnictví nemovitosti

Občanské právo

  analýza smluv z hlediska právních rizik
vlastnické vztahy
darování
bezdůvodné obohacení
zastoupení v občanských soudních řízeních
mimosoudní řešení sporů
sepsání občanskoprávních smluv, včetně inominátních smluv (tzn. smluv na míru)

Ochrana osobních údajů (GDPR)

  komplexní poradenství v oblasti GDPR
souhlas se zpracováním osobních údajů
smlouvy o zpracování osobních údajů
interní normy a směrnice o nakládání s osobními údaji
zastupování před Úřadem pro ochranu osobních údajů

Ověřování

  ověřování pravosti podpisu na listinách sepsaných i nesepsaných advokátem zapsaným na seznamu advokátů České advokátní komory
ověřování pravosti podpisu či dokumentu jako věrné kopie solicitorem zapsaným na seznamu anglické advokátní komory Solicitors Regulation Authority